Calamiteitenmanager

Hulp bij Calamiteiten 
Eens in de zoveel tijd vindt er ergens in Nederland en/of daarbuiten een grote of veelomvattende calamiteit plaats waarop een gemeenschap, overheid, organisatie of instantie zich niet specifiek kan voorbereiden. Voor dergelijke uitzonderlijke situaties zijn er inmiddels veelal bondige 'calamiteitenplannen' en/of richtlijnen en kaders opgesteld ten aanzien van o.a. samenwerkingen, verantwoordelijkheden, taakverdeling en communicatie. 

 

Een groot aantal logistieke en facilitaire zaken zijn daarbij echter niet in detail gepland, om de doodeenvoudige reden dat dat onmogelijk is. Het tijdstip, de plaats, de aard en omvang van betreffende calamiteiten en gebeurtenissen zijn tenslotte nog niet bekend.

 

Zodra er zich een calamiteit voordoet dienen binnen afzienbare tijd, in de nabijheid van de locatie of rampplek, uiteenlopende faciliteiten te worden gerealiseerd. Veelal wordt dit voorzien door de betrokken hulpdiensten of het leger. Echter, voor de coordinatie en organisatie van bv pers-,  informatie-bijeenkomsten, structurele opvangfaciliteiten en/of gedenkdagen worden veelal minder ervaren personen of interne diensten voor het blok gezet. De betrokkenheid van een Calamiteitenmanager zou hierbij zeer gewenst zijn. 

 

Er dienen snel en adequaat geschikte locaties, faciliteiten als catering, stroom, geluid, licht en camera’s, transportmiddelen, verkeersbegeleiders, rijplaten, beveiliging, hostessen, podia en vele andere zaken verzorgt te worden. Hiervoor dienen o.a. kwalitatief goede en betrouwbare leveranciers aangewend te worden en dient de planning, logistiek, inkoop/verhuur, organisatie en communicatie nauwkeurig op elkaar en die van de opdrachtgever afgestemd te worden. Alles zoveel mogelijke tegen marktconforme tarieven.

 

De Calamiteitenmanager is (mede)verantwoordelijk voor het gehele hierboven genoemde proces. Hij kent de markt goed, heeft veel ervaring én kennis van zaken. Hij beschikt bovendien over een uitgebreid netwerk van professionele partners in vrijwel elke gewenste discipline. Hij is uw betrouwbare aanspreekpunt en biedt u zekerheid, continuïteit en duidelijkheid.

 

Natúúrlijk hopen wij van harte dat er zich in uw directe omgeving nooit een noemenswaardige calamiteit voordoet. Maar is het niet goed en fijn om voor de zekerheid vooraf over dit soort zaken na te denken? Wij denken graag met u mee!

 

Kunnen wij u interesseren in een persoonlijke afspraak?  Dan vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.