© Copyright

© Copyright 2010, Eventerim, event- en congresmanagement

Alle rechten voorbehouden aan Eventerim, ofwel Eventerim, event- en congresmanagement. 
 
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, tenzij hiervoor nadrukkelijk een mogelijkheid tot downloaden wordt aangeboden of hiervoor schriftelijke toestemming van de eigenaar wordt verleend.