Hoe organiseer je een succesvol en memorabel evenement?
Binnen organisaties worden regelmatig relatief onervaren medewerkers ingezet voor de organisatie van evenementen of bijeenkomsten. Het is leuk om erbij te doen, dus natuurlijk wordt dat veelal met beide handen aangepakt. Voor een keer is dat vaak geen probleem, maar zodra het regelmatiger of zelfs structureel voorkomt, dan zullen de reguliere werkzaamheden aan kwaliteit inboeten en leveren de extra werkzaamheden al snel een veel te hoge werkdruk bij de betreffende medewerker(s) op.
 
Voor een jaarlijks personeelsfeest of leuk teamuitje zijn dergelijke constructies natuurlijk altijd denkbaar, maar wat als er relaties of belangrijke andere gasten worden verwacht of er een nieuw product moet worden geïntroduceerd? Weten uw medewerkers het evenement een dusdanig niveau mee te geven dat er daarmee een goed en representatief signaal aan uw klanten of gasten wordt afgegeven? Hebben zij goed nagedacht over het doel van het evenement, over het type klant dat u wilt ontvangen en hebben zij een doordacht uitnodigings-beleid vastgesteld? Is er over een passend en aansprekend thema nagedacht, zijn er professionele leveranciers, artiesten of sprekers uitgenodigd en is het evenement op een smaakvolle en verantwoorde wijze opgebouwd? Zo ja, is alles binnen het vooraf vastgestelde budget gerealiseerd en bent u ervan overtuigd dat het evenement achteraf ook nog wat oplevert?
 
Evenementenplanning en -organisatie is een vak!

Wilt u de creativiteit en het enthousiasme van uw medewerkers niet beteugelen, maar ze professionele ondersteuning bieden bij de organisatie van uw evenement(en) of bijeenkomst(en), dan helpt Michiel Smilde u heel graag verder!

Eventcoach Michiel Smilde helpt een bedrijf, team of medewerker communicatiedoelen te verwezenlijken en deze verder te ontwikkelen. Hij is de juiste persoon om uw medewerker, team of organisatie te laten stralen!

    Coachen kan in verschillende situaties wenselijk zijn:

    1. Ter vergroting van de zelfkennis en het zelfvertrouwen.
    2. T.b.v. het aanleren of aanscherpen van evenementenvaardigheden.
    3. Om structuur in (nieuwe) verantwoordelijkheden aan te brengen.
    4. Voor het bieden van een klankbord.
 
    Heeft u behoefte aan een ervaren evenementencoach? Neem dan nu
    contact met ons op!