Interim eventmanager | Freelance
eventmanager
Eventerim | Event- en Congresmanagement schuift graag bij u aan in de organisatie. Michiel stelt zijn zorgvuldig opgebouwde kennis, kunde, ervaring en netwerk volledig ten diensten van uw bedrijf. Hij en zijn collega's ondersteunen u bij de creatie, organisatie en/of realisatie van uw evenement of congres. Uw belang is ons belang!
Wij sluiten ons graag aan bij uw team én werkwijze, maar u kunt er ook voor kiezen het hele project of delen daarvan bij Eventerim onder te brengen.

Onze dienstverlening is in een drietal projectfasen of onderdelen onder te verdelen:

Conceptontwikkeling
Op basis van uw probleemstelling richten wij ons samen met u op de boodschap die gecommuniceerd moet worden, aan de emotie of beleving die bij uw doelgroep moet worden losgemaakt en de wijze waarop wij dat creatief en/of functioneel kunnen vormgeven. Onze focus ligt vervolgens op het aantrekken van de juiste doelgroep, het communicatieve effect van het voorgenomen evenement en de door u gewenste commerciële doelstelling.

Accountmanagement
Vanuit uw organisatie onderhouden wij de interne en externe contacten ten behoeve van de planning en organisatie van uw evenement of congres. Wij sluiten contracten af en begeleiden u bij de betreffende zakelijke handelingen. Wij voorzien u bovendien van advies over samenwerking met relevante marktpartijen.

 

Projectmanagement
Wij voeren namens uw organisatie het management over het desbetreffende project en de mogelijk hiervoor aangetrokken specialistische marktpartijen. Essentieel hierbij is dat wij toezien op het behalen van de vooraf bepaalde communicatieve en/of commerciële doelstelling.

Gaat u binnenkort één van uw collega's met verlof, is er sprake van ondercapaciteit of zoekt u een tijdelijke vervanger? Neem dan nu contact op uw Partner in Eventbusiness!