EventTrust - Succes gegarandeerd!


EventTrust is een nauw samenwerkingsverband   van zelfstandige, onafhankelijke event- en congresspecialisten.
 
De aangesloten professionals delen kennis, kunde, ervaring, netwerk en zo mogelijk of gewenst ook opdrachten.
 
In geval van bv ziekte, last-minute wijzigingen, opschaling van een evenement of de wens naar specialistische kennis en kunde vullen en voelen de deelnemers elkaar feilloos aan en bieden zij elkaar waar nodig ondersteuning en backup. 
 
Eens in de drie weken komen de deelnemers samen aan de EventTable. Daar worden o.a. lopende projecten, probleemstellingen ontwikkelingen in de markt en succesverhalen gedeeld. 
 
Heeft u hiervoor een specifiek onderwerp wat u wilt voorleggen en/of wilt u de ongezoute mening en het advies van onze professionals? Neem dan contact met ons op.
Waar staat de naam  EventTrust voor:
 
Trust (engels);
vertrouwen, afgaan op, bouwen, geloven, accrediteren, hopen, steunen op, zich verlaten op confidentie, fiducie, geloof, overtuiging, hoop, krediet, overtuiging '
 
Trust (Nederlands); aaneensluiting van fabrikanten, bedrijfsconcentratie, beheersvorm, belangengemeenschap, club van zakenlieden, combinatie van fabrikanten, grote onderneming, handelscombinatie of handelsterm.