Eventmanagement

Uw evenementenafdeling is tijdelijk of voor langere tijd onderbezet; het aantal lopende projecten is groter dan dat u collega’s heeft, medewerkers nemen verlof of zijn om andere redenen korte of langere tijd niet beschikbaar. Of misschien hebt u behoefte aan tijdelijke specialistische kennis, om specifieke projecten uit te voeren of lopende zaken een extra boost te geven…?

 

U kunt hierbij denken aan de creatie, planning, inkoop, organisatie, productie en/of uitvoering van

één of meerdere van uw evenementen of bijeenkomsten.

 

'Wel de lusten, niet de lasten'

U zit omhoog en Eventerim biedt u daarvoor op tijdelijke basis een flexibele oplossing. Wij ontnemen u daarmee ook meteen uw 'lasten', welke in geval van een vast dienstverband wel gehad zou hebben. Zowel strategisch, financieel, sociaal als juridisch!

 

Eén met de organisatie

Als 'collega' gaan wij moeiteloos op in uw team, bedrijfscultuur en -structuur en dragen wij vanuit uw organisatie graag bij aan de continuïteit en het succes van uw afdeling en de desbetreffende opdrachten of projecten. 

 

Als 'tussenpersoon', tussen uw organisatie als opdrachtgever en de uitvoerende markt, functioneren en communiceren wij namens uw organisatie. Wij hoeven hierbij niet structureel bij u op kantoor gevestigd te zijn. Door onze goede contacten met en uitgebreide ervaring binnen de evenementen- en congresmarkt kunnen wij snel en effectief handelen en uw belangen van 'A tot Z' behartigen.   

 

Maar wij kunnen uw organisatie natuurlijk ook als relatieve ‘buitenstaander’ eens aan een respectvolle maar kritische blik onderwerpen. In dat geval zullen wij niets als vanzelfsprekend aannemen, met als ultieme doel om samen met u en uw collega's binnen afzienbare tijd de gezamenlijk gestelde doelen te realiseren. Wij fungeren hierbij graag als uw 'sparring partner'.

 

In alle gevallen bewegen en communiceren wij makkelijk op verschillende bedrijfsniveaus.

 

Hebben wij een 'klik'?!

Graag maken wij een persoonlijke afspraak met u, om na te gaan of er voldoende basis is voor een intensieve en vruchtbare samenwerking. Denkt u er ook zo over?

 

Wij hopen snel met u in contact te komen!