Protocollen COVID-19 (Versie 9 november 2020)
Hoe organiseer je een corona-proof evenement?

Een corona-proof evenement voldoet aan alle voorwaarden die door het RIVM zijn gesteld. Eventplatform heeft hiervoor op basis van de richtlijnen landelijke protocollen opgesteld. Als er aan alle voorwaarden wordt voldaan is er sprake van een corona-proof evenement. 

Er zijn landelijke richtlijnen en/of verplichtingen uitgevaardigd. Hier worden regelmatig aanpassingen op doorgevoerd. In specifieke gevallen krijgen de 25 veiligheidsregio's gelegenheid de regels deels naar hun hand te zetten. De meeste regio's hebben hiervoor plaatselijke (nood)verordeningen opgesteld. Naast het feit dat de COVID-basisregels nageleefd dienen te worden is de planner of organisator van evenementen en bijeenkomsten verplicht rekening te houden met de speciale eisen en verplichtingen.

Eventerim is bekend met zowel de landelijke-, plaatselijke- als regionale protocollen en regels rondom COVID-19 en helpt je graag bij de planning en organisatie van een 100% veilig, leuk en onvergetelijk live, online of hybride evenement. 

Live events | Online of Hybride events

 

COVID-19 gezondheid checklist | Noodverordening Kennemerland 20/09/20

Corona proof