EventTable
Live & online brainstormen voor het hoogst haalbare resultaat

Het is mooi te zien dat heel veel mensen elkaar online opzoeken, van gedachten wisselen en tot nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden komen. Veelal in sociaal-maatschappelijk belang; ten dienste van de samenleving of om elkaar te helpen en ondersteunen bij nieuwe overlevings- en ontwikkelingsstrategieën.

Bijzonder hierbij is te zien dat wij veelal de steun in de eigen branche zoeken, terwijl wij waarschijnlijk in breder verband tot nog grotere stappen kunnen komen.

Ofwel: zet specialisten uit verschillende markten, met verschillende achtergronden, kwaliteiten, functies, doelstellingen, inzichten én netwerken aan één tafel en laat hen samen een probleem kraken en tot adequaat vervolg komen. Dan verwacht ik dat dat de deelnemers enorm zal inspireren en tot hele mooie nieuwe initiatieven en/of vervolgacties zal leiden. Zie mijn blog over diversiteit

Geloof je hier ook in en wil je samen met ons oplossingen bieden voor bestaande problemen en/of nieuwe ideeën, strategieën of concrete plannen helpen ontwikkelen voor de toekomst? Dan nodig ik je uit voor het volgende:

EventTable

Eens in de twee maanden komen wij samen met een team van uiteenlopende communicatie- en eventspecialisten. Daar worden lopende projecten, probleemstellingen, ontwikkelingen in de markt en succesverhalen gedeeld.

 

Heb je een specifiek onderwerp wat je wilt voorleggen en/of wil je de ongezouten mening en het advies van onze professionals? Neem dan contact met ons op.

Je kunt ook een specifieke probleemstelling aan ons voorleggen, die wij dan in detail voor je uitwerken.

Kennis is macht, samenwerken onze kracht!

Contactgegevens

(M) +31 (0)88 100 90 30

(T)  +31 (0)6 243 488 50  

(E) events@eventerim.com

Ons adres

Wilsonstraat 145 

2131 PN Hoofddorp,

Haarlemmermeer, Nederland

Bedrijfsgegevens

KvK 333 022 95

BTW NL 1675 09 123 B01

Bank NL61 INGB 0008 2859 23

Volg ons