top of page
Een evenement verzekeren
Alle risico's zoveel mogelijk afdekken

Eventerim, Event- & Congresmanagement werkt samen met K/AP Evenementenverzekering. Wij beschikken over een professionele en volwaardige Beroepsaansprakelijkheids- én Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Het regelen van een evenementenverzekering zou voor iedereen bij het organiseren van ieder soort evenement bovenaan de checklist moeten staan. Voor zowel de opdrachtgever, de organisator als zijn of haar leveranciers.  

 

Een geboekte artiest is ziek, het is noodweer tijdens een outdoor festival of u wordt aansprakelijk gesteld voor schade door één van uw bezoekers. Zomaar wat voorbeelden die u verzekert als organisator met een evenementenverzekering. Niet dat u altijd een volledige verzekering af hoeft te sluiten, maar de risico's afwegen, letten op de juiste (verzekerde) toeleveranciers en grote kosten afdekken. Maar voor welke risico´s kunt u zich verzekeren?

 

Een evenementenverzekering van K/AP kan per type evenement worden afgestemd.

Basisdekking: Onkosten

Deze rubriek is de basis van een evenementenverzekering en geeft dekking voor de onkosten die voor het evenement zijn betaald en/of nog verschuldigd zijn. De dekking is van kracht als buiten de wil van de verzekerde het evenement wordt onderbroken, uitgesteld, voortijdig beëindigd of afgelast. Er is bij deze basisdekking geen eigen risico van toepassing. Daarnaast zijn facultatief de volgende uitbreidingen mogelijk:

1. Extreem weer
U verzekert zich voor het niet door kunnen gaan van het evenement, uitstel, onderbreking of voortijdige beëindiging door extreme weersomstandigheden. Dit zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen.

  • Slecht weer dekking minimaal 10 dagen van te voren

Een buiten evenement organiseren in Nederland is niet zonder risico’s. De weersomstandigheden direct voorafgaande aan dan wel tijdens het evenement kunnen zodanig zijn, dat noodzakelijkerwijs tot afgelasting, uitstel, onderbreking of vroegtijdige beëindiging moet worden besloten. Dit risico kan tegen een meer premie worden verzekerd. Een aanvraag voor een slecht weer dekking dient minimaal 10 dagen voorafgaande het evenement te zijn aangevraagd bij Klap bv. Deze dekking kan alleen voor Nederland worden afgegeven.

 

2. Aansprakelijkheid
Hiermee verzekert u op secundaire basis - aanvullende op een bestaande bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering - de aansprakelijkheid voor schade die bij activiteiten in het kader van het evenement is veroorzaakt aan derden.

 

3. Materiaal
Alle zaken die uw eigendom zijn, die zijn gehuurd of waarvoor u tijdens het evenement verantwoordelijk voor bent verzekert u tegen verlies of beschadiging ongeacht de oorzaak. De dekking is van kracht tijdens transport, verblijf en gebruik.

 

4. Ongevallen
Met de rubriek ongevallen verzekert u een kapitaalsuitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. Deze dekking geldt voor de gehele organisatie dus zowel medewerkers als vrijwilligers van het evenement. Tijdens de op- en afbouw, maar ook gedurende het evenement kan één van uw vrijwilligers of medewerkers altijd iets overkomen. Met deze extra dekking voorziet u in een tegemoetkoming in de kosten die het voor de betrokkene of nabestaanden met zich meebrengt in een bijzonder onwelkome situatie.

 

5. Non Appearance
De non-appearance verzekering dekt de schade (lees tevergeefs gemaakte kosten en/of nog te maken extra kosten) door het niet verschijnen van een of meer van de verzekerde personen als gevolg van overlijden/ arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

 

6. Terrorisme
Naar aanleiding van de aanslagen in New York hebben verzekeraars samen met de overheid hiervoor een pool (NHT) opgericht met een voorziening tot € 1 miljard (www.terrorismeverzekerd.nl). De aanvullende terrorisme dekking zorgt ervoor dat u 100% dekking heeft zonder wachttijd en ook voor evenementen in het buitenland.

 

Heeft u vragen over het afsluiten van een evenementenverzekering? Neem dan gerust contact met ons op. 

 

Bron: Klap No Risk

bottom of page